juditsoltesz avatar
  • juditsoltesz
  • female

Position iconGlobal Position

1 Lv2 Lv
1480 XpTo next Lv 520
juditsoltesz avatar 2219 juditsoltesz 1480 Xp

Last Events

There are no events yet. Start playing now!

juditsoltesz has 1480 juditsoltesz has 49 years old. juditsoltesz is in level 1.