chandrix avatar
  • chandrix

Position iconVị trí toàn cầu

1 C2 C
1670 KNĐến cấp 330 kế tiếp
chandrix avatar 1867 chandrix 1670 KN

Sự kiện gần nhất

chandrix avatar High score iconKỷ lục mới trong Ride the Virus 1 điểm
chandrix avatar High score iconKỷ lục mới trong Lumber Jack 100 điểm
chandrix avatar High score iconKỷ lục mới trong Lumber Jack 61 điểm
chandrix avatar High score iconKỷ lục mới trong Lumber Jack 22 điểm
chandrix avatar High score iconKỷ lục mới trong Lumber Jack 12 điểm
chandrix avatar High score iconKỷ lục mới trong Lumber Jack 10 điểm
chandrix avatar High score iconKỷ lục mới trong Lumber Jack 9 điểm
chandrix avatar High score iconKỷ lục mới trong Jump Bot 12 điểm
chandrix avatar High score iconKỷ lục mới trong Jump Bot 4 điểm
chandrix avatar High score iconKỷ lục mới trong Shape Blaster 260 điểm
chandrix avatar High score iconKỷ lục mới trong Shape Blaster 160 điểm
chandrix avatar High score iconKỷ lục mới trong Shape Blaster 120 điểm