Loading game. Please wait
Runaway Ruins
    • Nhảy
    • Né người
Ngay cả Indiana Jones lẫn Lara Croft trong những ngày tháng tệ hại nhất cũng không phải đối mặt với những nguy hiểm và các trở ngại giống như những trở ngại hiện đang chờ đợi bạn tại Runaway Ruins. Đi qua các tàn tích của đền cổ Aztec cổ đại và tránh tất cả những nguy hiểm trên đường đi: bạn sẽ phải nhảy qua và cúi xuống để tránh các rãnh hố, totem, và các trở ngại khác khi bạn thoát khỏi các tàn tích với tốc độ nhanh nhất có thể. Phá vỡ kỷ lục bất cứ nơi đâu tùy thích bởi hiện nay game này đã có mặt trên iOS, Android và Windows Phone.
Bạn gặp vấn đề?
Tham khảo video hướng dẫn của chúng tôi
Xem ngay

Bình luận

Bạn thích game này? Bạn chơi giỏi nhất? Kể cho chúng tôi biết đi!