Loading game. Please wait
    • Người chơi 1
    • Di chuyển
    • Người chơi 2
    • Di chuyển
Ấm lên khớp ngón tay của bạn và sẵn sàng cho cuộc chiến cuối cùng của cuộc bầu cử! Lựa chọn giữa khối Donald Trump và người dân chủ do bà Hillary Clinton và cho chúng ta thấy người yêu nước tốt nhất. Chơi với máy tính hoặc thách thức bạn bè của bạn với chế độ 2 người chơi. bạn sẽ có thể để giành chiến thắng cuộc chiến đẫm máu này vào Nhà Trắng? Tìm ra ngay bây giờ!
Bạn gặp vấn đề?
Tham khảo video hướng dẫn của chúng tôi
Xem ngay

Bình luận

Bạn thích game này? Bạn chơi giỏi nhất? Kể cho chúng tôi biết đi!