Loading game. Please wait
Với Cuộc phiêu lưu Labyrinth, trẻ em của bạn sẽ tập luyện tập trung và thách thức các kỹ năng dẫn đường, trong khi chúng có rất nhiều niềm vui. Họ sẽ học cách tìm ra con đường đúng bằng cách chấp nhận lỗi của họ, và họ sẽ nhận ra rằng những sai lầm rất hữu ích để có được câu trả lời tốt ở cuối. Mazes là những trò chơi giải quyết vấn đề tuyệt vời cho trẻ em và người lớn, và nhờ Labyrinth Adventures con bạn sẽ phải tự mình giải quyết một vấn đề sẽ dẫn đến sự hoàn thành và tự tin cá nhân của bạn. Hãy xem những gì con của bạn có khả năng!
Bạn gặp vấn đề?
Tham khảo video hướng dẫn của chúng tôi
Xem ngay

Bình luận

Bạn thích game này? Bạn chơi giỏi nhất? Kể cho chúng tôi biết đi!