Loading game. Please wait
Goodgame Empire là một game chiến thuật thời trung cổ. Xây dựng đế chế của mình, mở rộng và bảo vệ nó chống lại người chơi khác. Trong Goodgame Empire, bạn sẽ tạo các tướng lĩnh và quân đội của bạn, thuế thu thập, mở rộng hoặc nâng cấp tường của bạn và tăng nguồn lực của bạn. Hãy thông minh với tài sản của mình kể từ khi lính của bạn sẽ cạn kiệt thức ăn của bạn và các nguồn lực khác. bạn sẽ trở thành vĩnh cửu trong Goodgame Empire?
Bạn gặp vấn đề?
Tham khảo video hướng dẫn của chúng tôi
Xem ngay

Bình luận

Bạn thích game này? Bạn chơi giỏi nhất? Kể cho chúng tôi biết đi!