dreadlord2002 avatar
  • dreadlord2002
  • Nam

Position iconVị trí toàn cầu

1 C2 C
1800 KNĐến cấp 200 kế tiếp
dreadlord2002 avatar 1762 dreadlord2002 1800 KN

Sự kiện gần nhất

dreadlord2002 avatar High score iconKỷ lục mới trong Soccer Physics Mobile 24000 điểm
dreadlord2002 avatar High score iconKỷ lục mới trong Soccer Physics Mobile 12500 điểm
dreadlord2002 avatar High score iconKỷ lục mới trong Soccer Physics Mobile 11000 điểm