dedajedlir avatar
  • dedajedlir
  • Nam

Position iconVị trí toàn cầu

1 C2 C
1470 KNĐến cấp 530 kế tiếp
dedajedlir avatar 2208 dedajedlir 1470 KN

Sự kiện gần nhất

Chưa có sự kiện nào. Bắt đầu chơi ngay!