danpatchet avatar
  • danpatchet
  • Nam

Position iconVị trí toàn cầu

2 C3 C
2470 KNĐến cấp 530 kế tiếp
danpatchet avatar 1197 danpatchet 2470 KN

Sự kiện gần nhất

danpatchet avatar High score iconKỷ lục mới trong Foosball Super Shooter 20 điểm