cristinaaslan avatar
  • cristinaaslan
  • Nữ

Position iconVị trí toàn cầu

1 C2 C
1240 KNĐến cấp 760 kế tiếp
cristinaaslan avatar 2331 cristinaaslan 1240 KN

Sự kiện gần nhất

cristinaaslan avatar High score iconKỷ lục mới trong Escape from Mars 15415 điểm
cristinaaslan avatar High score iconKỷ lục mới trong Sweet Crusher 250 điểm
cristinaaslan avatar High score iconKỷ lục mới trong Sweet Crusher 150 điểm
cristinaaslan avatar High score iconKỷ lục mới trong Runaway Ruins 7 điểm
cristinaaslan avatar High score iconKỷ lục mới trong Ride the Virus 1 điểm
cristinaaslan avatar High score iconKỷ lục mới trong Shape Blaster 320 điểm
cristinaaslan avatar High score iconKỷ lục mới trong Shape Blaster 30 điểm
cristinaaslan avatar High score iconKỷ lục mới trong Gun Garden 26200 điểm
cristinaaslan avatar High score iconKỷ lục mới trong Escape from Mars 15005 điểm
cristinaaslan avatar High score iconKỷ lục mới trong Serpent Marbles 600 điểm
cristinaaslan avatar High score iconKỷ lục mới trong Gun Garden 4000 điểm
cristinaaslan avatar High score iconKỷ lục mới trong Escape from Mars 7770 điểm