chrystophera avatar
  • chrystophera
  • Nam

Position iconVị trí toàn cầu

2 C3 C
2250 KNĐến cấp 750 kế tiếp
chrystophera avatar 1325 chrystophera 2250 KN

Sự kiện gần nhất

chrystophera avatar High score iconKỷ lục mới trong Jump Bot 16 điểm
chrystophera avatar High score iconKỷ lục mới trong Jump Bot 12 điểm
chrystophera avatar High score iconKỷ lục mới trong Jump Bot 6 điểm
chrystophera avatar High score iconKỷ lục mới trong Jump Bot 2 điểm
chrystophera avatar High score iconKỷ lục mới trong Lumber Jack 16 điểm
chrystophera avatar High score iconKỷ lục mới trong Lumber Jack 10 điểm
chrystophera avatar High score iconKỷ lục mới trong Wrestle Jump: Sumo Fever 8839 điểm