chrisortiz avatar
  • chrisortiz
  • Nam

Position iconVị trí toàn cầu

2 C3 C
2270 KNĐến cấp 730 kế tiếp
chrisortiz avatar 1418 chrisortiz 2270 KN

Sự kiện gần nhất

chrisortiz avatar Gaming iconTôi đang chơi Get on Top Mobile
chrisortiz avatar Gaming iconTôi đang chơi Gun Garden
chrisortiz avatar Gaming iconTôi đang chơi War Games: Space Dementia
chrisortiz avatar Gaming iconTôi đang chơi Soccer Physics Mobile
chrisortiz avatar Gaming iconTôi đang chơi Wrestle Jump: Sumo Fever
chrisortiz avatar Gaming iconTôi đang chơi Soccer Physics Mobile