chrisofthek9 avatar
  • chrisofthek9

Position iconVị trí toàn cầu

2 C3 C
2200 KNĐến cấp 800 kế tiếp
chrisofthek9 avatar 1341 chrisofthek9 2200 KN

Sự kiện gần nhất

chrisofthek9 avatar High score iconKỷ lục mới trong Get on Top Mobile 32400 điểm
chrisofthek9 avatar High score iconKỷ lục mới trong Soccer Physics Mobile 5500 điểm