benny avatar
  • benny

Position iconVị trí toàn cầu

1 C2 C
1800 KNĐến cấp 200 kế tiếp
benny avatar 1669 benny 1800 KN

Sự kiện gần nhất

benny avatar High score iconKỷ lục mới trong Soccer Physics Mobile 24000 điểm
benny avatar High score iconKỷ lục mới trong Soccer Physics Mobile 20000 điểm
benny avatar High score iconKỷ lục mới trong Soccer Physics Mobile 18000 điểm
benny avatar High score iconKỷ lục mới trong Soccer Physics Mobile 6000 điểm