bender avatar
  • bender

Position iconVị trí toàn cầu

0 C1 C
50 KNĐến cấp 450 kế tiếp
bender avatar 11632 bender 50 KN

Sự kiện gần nhất

bender avatar High score iconKỷ lục mới trong Gun Garden 1100 điểm