barbaravitoria avatar
  • barbaravitoria
  • Nữ

Position iconVị trí toàn cầu

1 C2 C
1990 KNĐến cấp 10 kế tiếp
barbaravitoria avatar 1509 barbaravitoria 1990 KN

Sự kiện gần nhất

barbaravitoria avatar High score iconKỷ lục mới trong Boxes, barrels and etc 15 điểm
barbaravitoria avatar High score iconKỷ lục mới trong Lumber Jack 13 điểm
barbaravitoria avatar High score iconKỷ lục mới trong Lumber Jack 10 điểm
barbaravitoria avatar High score iconKỷ lục mới trong Boxes, barrels and etc 14 điểm
barbaravitoria avatar High score iconKỷ lục mới trong Runaway Ruins 10 điểm
barbaravitoria avatar High score iconKỷ lục mới trong Runaway Ruins 9 điểm
barbaravitoria avatar High score iconKỷ lục mới trong Runaway Ruins 8 điểm
barbaravitoria avatar High score iconKỷ lục mới trong Runaway Ruins 7 điểm
barbaravitoria avatar High score iconKỷ lục mới trong Runaway Ruins 1 điểm