antheayip avatar
  • antheayip
  • Nam

Position iconVị trí toàn cầu

1 C2 C
1550 KNĐến cấp 450 kế tiếp
antheayip avatar 1982 antheayip 1550 KN

Sự kiện gần nhất

antheayip avatar High score iconKỷ lục mới trong Foosball Super Shooter 2660 điểm
antheayip avatar High score iconKỷ lục mới trong Foosball Super Shooter 2640 điểm
antheayip avatar High score iconKỷ lục mới trong Foosball Super Shooter 2140 điểm