angelaxavier avatar
  • angelaxavier
  • Nữ

Position iconVị trí toàn cầu

1 C2 C
1900 KNĐến cấp 100 kế tiếp
angelaxavier avatar 1591 angelaxavier 1900 KN

Sự kiện gần nhất

angelaxavier avatar High score iconKỷ lục mới trong Runaway Ruins 7 điểm
angelaxavier avatar High score iconKỷ lục mới trong Runaway Ruins 1 điểm
angelaxavier avatar High score iconKỷ lục mới trong Jump Bot 16 điểm
angelaxavier avatar High score iconKỷ lục mới trong Get on Top Mobile 26500 điểm
angelaxavier avatar High score iconKỷ lục mới trong Get on Top Mobile 21000 điểm
angelaxavier avatar High score iconKỷ lục mới trong Soccer Physics Mobile 13500 điểm