anacristina avatar
  • anacristina
  • Nữ

Position iconVị trí toàn cầu

1 C2 C
1020 KNĐến cấp 980 kế tiếp
anacristina avatar 2696 anacristina 1020 KN

Sự kiện gần nhất

anacristina avatar High score iconKỷ lục mới trong Jump Bot 16 điểm
anacristina avatar High score iconKỷ lục mới trong Foosball Super Shooter 20 điểm