ambotou avatar
  • ambotou
  • Nam

Position iconVị trí toàn cầu

0 C1 C
0 KNĐến cấp 500 kế tiếp
ambotou avatar 21672 ambotou 0 KN

Sự kiện gần nhất

ambotou avatar High score iconKỷ lục mới trong Wrestle Jump: Sumo Fever 1052 điểm