abbasalamer avatar
  • abbasalamer
  • Nam

Position iconVị trí toàn cầu

1 C2 C
1500 KNĐến cấp 500 kế tiếp
abbasalamer avatar 2030 abbasalamer 1500 KN

Sự kiện gần nhất

abbasalamer avatar High score iconKỷ lục mới trong Get on Top Mobile 10700 điểm
abbasalamer avatar High score iconKỷ lục mới trong Soccer Physics Mobile 13000 điểm
abbasalamer avatar High score iconKỷ lục mới trong Soccer Physics Mobile 11500 điểm