Nec Trò Chơi

trò chơi NEC được gọi là những người đến từ TurboGrafx-16 16-bit đầu tiên console trò chơi NEC không thể dựa vào tên tuổi lớn như Mario hay Sonic vì vậy các trò chơi NEC cung cấp một loạt các thể loại và gameplays để chiếm dụng một đối tượng hoàn toàn mới trò chơi NEC là một kêu vì vậy hãy chắc chắn để cung cấp cho họ một đi và tận hưởng một mảnh còn thiếu của lịch sử trò chơi video