Loading game. Please wait
Câu đố dành cho trẻ em: Safari là một trò chơi ghép hình giúp con bạn đánh vần trong khi bạn đang học vui với những từ mới. Bên cạnh đó, nhờ Câu đố dành cho trẻ em: Safari chúng sẽ học cách xác định các loài động vật khác nhau, chúng được gọi như thế nào và nó được viết như thế nào. Nó cũng giúp bộ nhớ bởi vì khi chúng ta hiển thị chính xác hình ảnh và từ đầu tiên, đứa trẻ của bạn sẽ phải nhớ thứ tự của các chữ cái và hình ảnh để có được câu đố phù hợp. Điều này sẽ tăng lên là tư duy logic và khả năng của ông để xây dựng hình ảnh, cũng như để có một liên lạc đầu tiên với quan điểm. Xem thêm
Bạn gặp vấn đề?
Tham khảo video hướng dẫn của chúng tôi
Xem ngay

Bình luận

Bạn thích game này? Bạn chơi giỏi nhất? Kể cho chúng tôi biết đi!