Loading game. Please wait
Cuốn sách màu này là hoàn hảo cho trẻ nhỏ mà có một liên lạc đầu tiên với màu sắc. Họ có thể chọn giữa ba bảng màu với các tông màu xanh, xanh, đỏ, hồng và cam khác nhau. Các em cũng có thể quyết định bản vẽ nào mình muốn tô màu bằng cách chọn một trong bốn loại: động vật, phương tiện vận chuyển, nghề nghiệp và thực phẩm. Trong mỗi loại có sáu bản vẽ, do đó, trong tổng số con của bạn có thể chọn giữa 24 bản vẽ. Một cách hoàn hảo để cho sự sáng tạo của mình bay đi.
Bạn gặp vấn đề?
Tham khảo video hướng dẫn của chúng tôi
Xem ngay

Bình luận

Bạn thích game này? Bạn chơi giỏi nhất? Kể cho chúng tôi biết đi!