Loading game. Please wait
Call Me Young Kaleido
Chào mừng bạn đến CMYK Psychedelic Kaleidoscope thế giới! Để đạt được các fan mục đích và câu đố điểm ảnh nền tảng truy cập mạng đầy thử thách, tháng Tư và nền để giúp những con quái vật nhỏ càng sớm càng màu sắc của cảnh quan và cố gắng thay đổi hình ảnh. ? Nếu bạn có thể thay đổi đơn vị hiển thị bằng màu CMYK Tôi muốn tin và bàn phím, bạn nên bắt đầu ở cấp độ bạn muốn, quên nó!
Bạn gặp vấn đề?
Tham khảo video hướng dẫn của chúng tôi
Xem ngay

Bình luận

Bạn thích game này? Bạn chơi giỏi nhất? Kể cho chúng tôi biết đi!