carlovic avatar
  • carlovic

Position icon종합적위치

11 Lv12 Lv
12620 Xp다음레벨 1380
carlovic avatar 88 carlovic 12620 Xp

최근 이벤트

carlovic avatar High score iconJump Bot에서 새로운 기록 36 포인트
carlovic avatar High score iconJump Bot에서 새로운 기록 32 포인트
carlovic avatar High score iconPandemix에서 새로운 기록 345 포인트
carlovic avatar High score iconWrestle Jump: Sumo Fever에서 새로운 기록 1298 포인트