Những trò chơi mới

Trò chơi hay nhất

những trò chơi phổ biến

Platformer Trò Chơi

Bị bong tróc, bạn sẽ tìm thấy một bộ sưu tập tuyệt vời các trò chơi nền tảng. Bên cạnh đó, tất cả các trò chơi nền tảng của chúng tôi đều hoàn toàn miễn phí! Các trò chơi nền tảng là những tác phẩm kinh điển mà nhu cầu của người chơi đi bộ, chạy, nhảy hoặc leo lên một loạt các nền tảng trong khi tránh kẻ thù đến, nhặt đồ vật cùng một lúc để đánh bại trò chơi. Trò chơi nền tảng là một thể loại rất phổ biến trong các trò chơi video - họ đã đến nổi bật trong những năm 80, và vẫn còn rất phổ biến ngày nay. Điều hướng và tìm kiếm tất cả các tiêu đề bạn có thể tưởng tượng trong danh mục của các trò chơi nền tảng của chúng tôi.