Những trò chơi mới

Trò chơi hay nhất

những trò chơi phổ biến

Game Boy Trò Chơi

trò chơi Game Boy là một cuộc cách mạng khi giao diện điều khiển phát hành vào năm 1989 Trước khi trò chơi Game Boy đến chơi game cầm tay đã không thực sự là một điều - chắc chắn đã có máy móc như Game Watch nhưng họ đã không có gì so với cái giếng thủ công và triệt để giải trí trò chơi game Boy Đó là đáng ngạc nhiên rằng trò chơi Game Boy là khả năng cung cấp một danh mục đáng kinh ngạc như vậy khi họ thậm chí không có bất kỳ màu nào