Vera Towers 2 là một trò chơi Tower Defense. Hãy sẵn sàng cho điên cuồng, trận đánh không ngừng! Vera Towers 2 sẽ nhìn thấy bạn thông minh quản lý tất cả các nguồn lực của bạn để có được các đơn vị mới và cải thiện chúng. Sử dụng các cung thủ để k...

Goodgame Empire là một game chiến thuật thời trung cổ. Xây dựng đế chế của mình, mở rộng và bảo vệ nó chống lại người chơi khác. Trong Goodgame Empire, bạn sẽ tạo các tướng lĩnh và quân đội của bạn, thuế thu thập, mở rộng hoặc nâng cấp tường của b...

Những trò chơi mới

Goodgame Empire là một game chiến thuật thời trung cổ. Xây dựng đế chế của mình, mở rộng và bảo vệ nó chống lại người chơi khác. Trong Goodgame Empire, bạn sẽ tạo các tướng lĩnh và quân đội của bạn, thuế thu thập, mở rộng hoặc nâng cấp tường của b...

Vera Towers 2 là một trò chơi Tower Defense. Hãy sẵn sàng cho điên cuồng, trận đánh không ngừng! Vera Towers 2 sẽ nhìn thấy bạn thông minh quản lý tất cả các nguồn lực của bạn để có được các đơn vị mới và cải thiện chúng. Sử dụng các cung thủ để k...

Trò chơi hay nhất

Vera Towers 2 là một trò chơi Tower Defense. Hãy sẵn sàng cho điên cuồng, trận đánh không ngừng! Vera Towers 2 sẽ nhìn thấy bạn thông minh quản lý tất cả các nguồn lực của bạn để có được các đơn vị mới và cải thiện chúng. Sử dụng các cung thủ để k...

Goodgame Empire là một game chiến thuật thời trung cổ. Xây dựng đế chế của mình, mở rộng và bảo vệ nó chống lại người chơi khác. Trong Goodgame Empire, bạn sẽ tạo các tướng lĩnh và quân đội của bạn, thuế thu thập, mở rộng hoặc nâng cấp tường của b...

những trò chơi phổ biến

Cơ Sở Vệ Trò Chơi

Có cơ sở của bạn, có sự phòng thủ của bạn, bây giờ hãy thực hiện và bảo vệ lãnh thổ của bạn - đó là cơ sở của các trò chơi phòng thủ cơ sở. Trò chơi phòng thủ cơ sở là tất cả về việc bảo vệ một mảnh đất chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù của bạn. Làm thế nào bạn sẽ bảo vệ nó tùy thuộc vào bạn, các tài nguyên của bạn có sẵn và các trò chơi phòng thủ cơ sở mà bạn đã từng chơi. Bao lâu bạn sẽ chịu được các cuộc tấn công tàn bạo của kẻ thù của bạn? Thử thách bản thân và tìm hiểu với bất kỳ trò chơi phòng thủ cơ sở của chúng tôi.