chrisortiz avatar
  • chrisortiz
  • mężczyzna

Position iconGlobalna pozycja

2 Nv3 Nv
2270 XpDo następnego poziomu 730
chrisortiz avatar 1418 chrisortiz 2270 Xp

Ostatnie wydarzenia

chrisortiz avatar Gaming iconGram w Get on Top Mobile
chrisortiz avatar Gaming iconGram w Gun Garden
chrisortiz avatar Gaming iconGram w War Games: Space Dementia
chrisortiz avatar Gaming iconGram w Soccer Physics Mobile
chrisortiz avatar Gaming iconGram w Wrestle Jump: Sumo Fever
chrisortiz avatar Gaming iconGram w Soccer Physics Mobile