chrisortiz avatar
  • chrisortiz
  • mężczyzna

Position iconGlobalna pozycja

2 Nv3 Nv
2270 XpDo następnego poziomu 730
chrisortiz avatar 1304 chrisortiz 2270 Xp

Ostatnie wydarzenia

chrisortiz avatar High score iconNowy rekord w Gun Garden 800 punkty
chrisortiz avatar High score iconNowy rekord w War Games: Space Dementia 4900 punkty