charizard avatar
  • charizard

Position iconVị trí toàn cầu

0 C1 C
0 KNĐến cấp 500 kế tiếp
charizard avatar 18568 charizard 0 KN

Sự kiện gần nhất

Chưa có sự kiện nào. Bắt đầu chơi ngay!