bognandiv avatar
  • bognandiv
  • Nam

Position iconVị trí toàn cầu

0 C1 C
250 KNĐến cấp 250 kế tiếp
bognandiv avatar 6653 bognandiv 250 KN

Sự kiện gần nhất

bognandiv avatar High score iconKỷ lục mới trong Gun Garden 49000 điểm
bognandiv avatar High score iconKỷ lục mới trong Gun Garden 15600 điểm