andreacorvalan avatar
  • andreacorvalan
  • Nữ

Position iconVị trí toàn cầu

1 C2 C
550 KNĐến cấp 1450 kế tiếp
andreacorvalan avatar 4290 andreacorvalan 550 KN

Sự kiện gần nhất

andreacorvalan avatar High score iconKỷ lục mới trong Runaway Ruins 10 điểm
andreacorvalan avatar High score iconKỷ lục mới trong Runaway Ruins 9 điểm
andreacorvalan avatar High score iconKỷ lục mới trong Runaway Ruins 8 điểm
andreacorvalan avatar High score iconKỷ lục mới trong Runaway Ruins 2 điểm
andreacorvalan avatar High score iconKỷ lục mới trong Pandemix 1348 điểm
andreacorvalan avatar High score iconKỷ lục mới trong Fireman Fooster 260 điểm
andreacorvalan avatar High score iconKỷ lục mới trong Fireman Fooster 20 điểm
andreacorvalan avatar High score iconKỷ lục mới trong Gun Garden 73600 điểm