afshaalrauf avatar
  • afshaalrauf
  • Nam

Position iconVị trí toàn cầu

1 C2 C
600 KNĐến cấp 1400 kế tiếp
afshaalrauf avatar 4073 afshaalrauf 600 KN

Sự kiện gần nhất

afshaalrauf avatar High score iconKỷ lục mới trong Jump Bot 48 điểm
afshaalrauf avatar High score iconKỷ lục mới trong Runaway Ruins 10 điểm
afshaalrauf avatar High score iconKỷ lục mới trong Runaway Ruins 8 điểm
afshaalrauf avatar High score iconKỷ lục mới trong Runaway Ruins 7 điểm
afshaalrauf avatar High score iconKỷ lục mới trong Runaway Ruins 4 điểm
afshaalrauf avatar High score iconKỷ lục mới trong Runaway Ruins 1 điểm