Những trò chơi mới

Trò chơi hay nhất

những trò chơi phổ biến

Sonic Trò Chơi

Sega! Ai không nghe thấy tên của nhà phát triển Nhật Bản khi họ khởi động bất kỳ trò chơi Sonic nào? Bạn sẽ có một vụ nổ (xử lý) chơi với con nhím xanh nổi tiếng nhờ sự lựa chọn của chúng tôi về các trò chơi âm thanh tốt nhất. Sonic Games là tất cả về kỹ năng và phản xạ để tránh bẫy của kẻ ác robotnik. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ phải kiểm soát các đối tác, đuôi và đốt ngón tay gần nhất của Sonic.