Những trò chơi mới

Trò chơi hay nhất

những trò chơi phổ biến

Sega Trò Chơi

Sega Games đưa ra một cuộc chiến vào những năm 90 với một trong những người khổng lồ của Gaming: Nintendo Games. Họ cũng cố gắng vượt lên để vượt lên - các trò chơi Sega rất tốt khi họ quản lý để kết thúc sự độc quyền của Nintendo trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Đây là lý do tại sao bạn chắc chắn có một thời gian tuyệt vời với các trò chơi Sega, đầy sáng tạo và các nhân vật đáng nhớ như Sonic. Quá trình vụ nổ theo cách của bạn để vui vẻ với sự lựa chọn của chúng tôi về các trò chơi Sega!