Những trò chơi mới

Trò chơi hay nhất

những trò chơi phổ biến

Playstation Trò Chơi

Bạn có biết rằng trò chơi PlayStation sẽ trở thành Nintendo trò chơi như trước Sony đã làm việc với Nintendo trên một đĩa CD add-on cho SNES nhưng kế hoạch đổ bể vì vậy Sony đã đi trước và tạo PlayStation một giao diện điều khiển với một dư thừa của các trò chơi PlayStation Giao diện điều khiển nổi tiếng đến nỗi có PlayStation trò chơi dành cho tất cả các hình dạng và kích cỡ Từ sống sót kinh dị hành động máu bơm có một hoàn hảo PlayStation trò chơi đang chờ bạn