Những trò chơi mới

Trò chơi hay nhất

những trò chơi phổ biến

Playstation Trò Chơi

Bạn có biết rằng các trò chơi Playstation sẽ là trò chơi Nintendo là lần đầu tiên? Sony đang làm việc với Nintendo trên một tiện ích bổ sung CD cho Snes, nhưng kế hoạch rơi qua, vì vậy Sony đã đi trước và tạo ra PlayStation, một giao diện điều khiển với sự dư thừa của các trò chơi Playstation. Bảng điều khiển rất phổ biến đến nỗi có các trò chơi Playstation cho tất cả các hình dạng và kích cỡ. Từ sự kinh hoàng sinh tồn đến hành động bơm máu, có một trò chơi Playstation hoàn hảo đang chờ bạn.