Những trò chơi mới

Trò chơi hay nhất

những trò chơi phổ biến

Phá Hủy Trò Chơi

Nếu bạn yêu thích các vụ nổ và những thứ phá vỡ loại của chúng ta về phá hủy trò chơi là phải lên hẻm của bạn Tương tự như Angry Birds nổi tiếng trong phá hủy trò chơi của chúng tôi bạn sẽ nhận được để ném tất cả các loại công cụ để phá vỡ hoặc đốt cháy các cấu trúc ở phía trước Tất cả các phá hủy trò chơi của chúng tôi sẽ giới thiệu bạn với những thách thức mà sẽ làm cho bạn rack não của bạn Đi trước tàu khu trục Đừng phí thời gian bạn có thể đầu tư vào đập phá hủy hoặc thổi lên những điều trong phá hủy trò chơi của chúng tôi