Những trò chơi mới

Trò chơi hay nhất

những trò chơi phổ biến

Phá Hủy Trò Chơi

Nếu bạn yêu thích những vụ nổ và phá vỡ mọi thứ, loại trò chơi phá hủy của chúng tôi là ngay trên con hẻm của bạn. Tương tự như những chú chim giận dữ nổi tiếng, trong các trò chơi tiêu diệt của chúng tôi, bạn sẽ phải ném tất cả các loại công cụ để phá vỡ hoặc đốt cháy các cấu trúc phía trước. Tất cả các trò chơi phá hủy của chúng tôi sẽ giới thiệu bạn với những thách thức sẽ khiến bạn phải chịu giá não của bạn. Đi trước, tàu khu trục! Đừng lãng phí thời gian, bạn có thể đầu tư vào việc đập vỡ, phá hủy hoặc thổi mọi thứ trong các trò chơi tiêu diệt của chúng tôi.