Are you a retro game lover? Then you should try this new multiplayer iogame inspired by the classical Pac-Man videogame! Head for Cap-Man and choose the best cap for your player, then you´ll be ready to collect coins through all the rooms and ear...

Những trò chơi mới

Are you a retro game lover? Then you should try this new multiplayer iogame inspired by the classical Pac-Man videogame! Head for Cap-Man and choose the best cap for your player, then you´ll be ready to collect coins through all the rooms and ear...

Trò chơi hay nhất

Are you a retro game lover? Then you should try this new multiplayer iogame inspired by the classical Pac-Man videogame! Head for Cap-Man and choose the best cap for your player, then you´ll be ready to collect coins through all the rooms and ear...

những trò chơi phổ biến

Pacman Trò Chơi

Bạn có biết rằng các trò chơi Pacman ban đầu ở Nhật Bản được gọi là "Paku", vì "Paku Paku" có nghĩa là "vỗ miệng" trong các trò chơi Pacman Nhật Bản? Chà, bạn sẽ được thưởng thức nhiều trò chơi Pacman hơn vỗ nhẹ vào miệng. Trò chơi Pacman của chúng tôi sẽ khiến bạn đuổi theo những điểm cao khó nắm bắt đó, khiến bạn đổ mồ hôi lòng bàn tay và cảm giác hoàn thành. Bao lâu bạn sẽ có thể tồn tại?