Những trò chơi mới

Trò chơi hay nhất

những trò chơi phổ biến

Nintendo Ds Trò Chơi

Các trò chơi Nintendo DS rất cách mạng mà bảng điều khiển tiếp tục là một trong những phần cứng chơi game bán chạy nhất mọi thời đại. Nintendo DS Games có tính năng kiểm soát cảm ứng, có nghĩa là người chơi sẽ tương tác trực tiếp với trò chơi, nhường chỗ cho những trải nghiệm hoàn toàn mới. Hơn nữa, các trò chơi Nintendo DS đã giới thiệu các trò chơi 3D vào cảnh quan di động. Một ví dụ về điều này là Mario 64 DS, một bản làm lại của trò chơi Nintendo 64 đã chứng minh những bảng điều khiển cầm tay mạnh mẽ như thế nào. Hãy xem xét các trò chơi Nintendo DS của chúng tôi!