Những trò chơi mới

Trò chơi hay nhất

những trò chơi phổ biến

Nintendo Ds Trò Chơi

trò chơi Nintendo DS đã rất cách mạng mà giao diện điều khiển tiếp tục là một trong những phần cứng chơi game bán chạy nhất mọi thời đại trò chơi Nintendo DS tính năng điều khiển cảm ứng có nghĩa là người chơi được tương tác với các trò chơi trực tiếp nhường chỗ cho toàn bộ những trải nghiệm mới Hơn nữa trò chơi Nintendo DS giới thiệu 3D trò chơi vào cảnh quan cầm tay Một ví dụ của việc này là Mario 64 DS một remake của Nintendo 64 trò chơi mà đã chứng tỏ sức mạnh console cầm tay đã trở thành Hãy xem vào Nintendo DS trò chơi colection của chúng tôi