Những trò chơi mới

Trò chơi hay nhất

những trò chơi phổ biến

Nintendo 64 Trò Chơi

Bạn có thích cây gậy tương tự trên bảng điều khiển của bạn? Đảm bảo lật mũ của bạn với các trò chơi Nintendo 64. Các trò chơi Nintendo 64 là lý do Nintendo đã phát triển cây gậy tương tự, với các trò chơi Nintendo 64 như Mario 64 là một ví dụ điển hình về việc nó đáng kinh ngạc như thế nào để chơi với sơ đồ điều khiển mới đó. Các trò chơi Nintendo 64 được biết đến với chất lượng rộng lớn của họ, giống như Mario 64, Star Fox 64, huyền thoại về Zelda: Ocarina of Time, 007: Goldeneye, trong số nhiều người khác.