Những trò chơi mới

Trò chơi hay nhất

những trò chơi phổ biến

Mega Man Trò Chơi

Mega Man trò chơi không dành cho những người nhút nhát - Mega man trò chơi là tất cả về khó khăn dùng thử-và-sai và có dũng cảm để tiếp tục đi Bản chất thách thức của trò chơi Mega Man làm cho họ loại một thể loại thích hợp vì bạn sẽ được lặp đi lặp lại những giai đoạn lặp đi lặp cho đến khi bạn nhận được chúng xuống hoàn hảo Tuy nhiên đó là những niềm vui của trò chơi Mega Man khắc phục những thách thức cái gọi là Blue Bomber được trên con đường của mình