Những trò chơi mới

Trò chơi hay nhất

những trò chơi phổ biến

Mega Man Trò Chơi

Các trò chơi Mega Man không dành cho những trò chơi Mega Man bị yếu ớt - Mega Man là tất cả về khó khăn, thử nghiệm và lỗi và có sự dũng cảm để tiếp tục đi. Bản chất đầy thách thức của các trò chơi Mega Man khiến họ trở thành một thể loại thích hợp vì bạn sẽ lặp đi lặp lại các giai đoạn cho đến khi bạn xuống hoàn hảo. Tuy nhiên, đó là niềm vui của Mega Man Games: khắc phục những thách thức mà người được gọi là Blue Bomber vào con đường của anh ta.