Những trò chơi mới

Trò chơi hay nhất

những trò chơi phổ biến

Mega Drive Trò Chơi

Mega Drive trò chơi hoặc Genesis vì nó được biết đến ở Mỹ đã từng là của giếng nhất coi trong ngành công nghiệp trò chơi video Mega games đi toe-to-toe với Nintendo và thậm chí thắng với một loạt các trò chơi tuyệt vời Mega Drive tất cả tụ tập lại với nhau dưới ngọn cờ Sega làm những gì Nintendont games Mega là huyền thoại với một tour de catalô lực chứa đá quý như Comix Zone Altered BEAST hoặc Strider