Những trò chơi mới

Trò chơi hay nhất

những trò chơi phổ biến

Genesis Trò Chơi

Genesis trò chơi hoặc Mega Drive như nó đã được gọi là ở châu Âu là nguyên nhân suy sụp của sự tồn tại của Nintendo trong những năm 90 trò chơi Genesis đặc trưng thẩm mỹ trưởng thành hơn là cung cấp của Nintendo với các trò chơi Genesis hướng tới thanh thiếu niên bằng bạo lực ngày càng yếu tố mát mẻ Hãy ngây ngô để lựa chọn các trò chơi Genesis nơi bạn sẽ khám phá một số trong những trò chơi hay nhất bao giờ thực hiện như Sonic 3 Knuckles hoặc Streets of Rage 2 của chúng tôi