Những trò chơi mới

Trò chơi hay nhất

những trò chơi phổ biến

Game Boy Color Trò Chơi

Lúc đầu, bạn sẽ nghĩ rằng Game Boy Color Games sẽ không có bất cứ thứ gì so với đối tác màu xanh lá cây và màu đen của họ - bạn sẽ sai. Game Boy Color Games cách mạng hóa trò chơi di động, cung cấp một thay thế màu rẻ cho các đối thủ như thiết bị trò chơi Sega hoặc Atari Lynx. Game Boy Color Games chỉ có thể được chơi trên bảng điều khiển cùng tên. Tính năng này, một chút bất tiện cho chủ sở hữu của trò chơi OG Game Boy, là những gì khiến trò chơi trò chơi tô màu như một bản nâng cấp như vậy trong cảnh quan chơi game cầm tay. Hãy thử nó cho mình và nhìn thấy!