Những trò chơi mới

Trò chơi hay nhất

những trò chơi phổ biến

Battle Royale Trò Chơi

Chiến đấu Royale, không còn nghi ngờ gì nữa, vé nóng mới ngày nay. Vì Fortnite đột nhập vào ngành công nghiệp trò chơi điện tử, các trò chơi Battle Royale đã luôn xuất hiện trong một nỗ lực để sao chép thành công của nó. Trong số các trò chơi Battle Royale, chúng ta có thể tìm thấy các tiêu đề như Apex Legends, PUBG, Call of Duty và, tất nhiên, fortnite đã nói ở trên. Vấn đề là, nếu bạn yêu thích trò chơi Battle Royale, bạn sẽ tìm thấy vô số trò chơi Battle Royale miễn phí để thưởng thức ở đây trên Bảy.