Atari Trò Chơi

trò chơi Atari là tác phẩm kinh điển được chứng nhận của ngành công nghiệp trò chơi video trò chơi Atari được biết đến với sự đơn giản của họ Easy to pick-up và chơi nhưng khó để làm chủ là khẩu hiệu của mỗi Atari game đáng chơi trò chơi Atari có thể không có đồ họa tốt nhất nhưng những gì còn lại gameplay như gây nghiện như nó đã được 40 năm trước với tác phẩm kinh điển như Asteroids Pitfall hoặc Invaders Space