Những trò chơi mới

Trò chơi hay nhất

những trò chơi phổ biến

Thoát Trò Chơi

Thưởng thức một số trò chơi trốn thoát tốt nhất trên Xảy. Giữ sự tuyệt vời của bạn và quản lý sự trốn thoát của bạn từ một ngôi nhà ma ám hoặc một bệnh viện zombie-ridden, nơi bạn thấy mình bị mắc kẹt. Trong số danh mục của chúng tôi các trò chơi trốn thoát, bạn sẽ tìm thấy một số loạt thể loại tốt nhất. Bên cạnh đó, các trò chơi trốn thoát mà chúng tôi có trên trang web của chúng tôi có một số nhân vật hài hước nhất, những người cố gắng trốn thoát khỏi những nơi không phải là tất cả những gì đáng sợ. Cẩn thận! Mục tiêu của Escape Games không phải lúc nào cũng tìm thấy lối thoát, nhưng đôi khi để vào một nơi và thoát khỏi kho báu đáng thèm muốn.