bridgethouston avatar
  • bridgethouston
  • female

Position iconGlobal Position

1 Lv2 Lv
800 XpTo next Lv 1200
bridgethouston avatar 3420 bridgethouston 800 Xp

Last Events

bridgethouston avatar High score iconNew high score in Runaway Ruins 21 points
bridgethouston avatar High score iconNew high score in Runaway Ruins 7 points
bridgethouston avatar High score iconNew high score in Runaway Ruins 1 points
bridgethouston avatar High score iconNew high score in War Games: Space Dementia 7340 points